Slide KRAP sætter en ramme for supervison, hvor
faglig refleksion målrettes i et trygt læringsrum
Slide Vi arbejder ud fra Søjlemodellens tre faser Hos KRAP Specialisterne laver vi supervision med udgangspunkt i KRAP Forståelse
Sammen-
hæng
Afdækning
Registrere
Ændring
Udvikling
3 1 2

Supervision

Supervision er en lærings- og udviklingsmetode, der skal understøtte faglig udvikling og øge kvaliteten i den praktiske professionsudøvelse. Dette kan gøres på mange måder.
Hos KRAP Specialisterne laver vi supervision med udgangspunkt i KRAP. Supervisionen er altid orienteret i og omkring praksis, og målet er er at skabe udvikling. Vi har en ressourcefokuseret og anerkendende tilgang, og vi arbejder ud fra Søjlemodellens tre faser:

1. Afdækning:
Vi samler den relevante information og skaber overblik: Hvad ved vi?

2. Analyse:
Via den indsamlede viden, finder vi forståelse for grundvilkår, handlinger, intentioner og behov: Hvordan skal vi forstå…, og hvad er der behov for?

3. Udvikling:
Med udgangspunkt i vores (nye) fælles forståelse, reflekterer vi over udviklingsmuligheder: Hvilke tiltag kan/bør iværksættes?

Vores faglige ståsted er den kognitive tilgang, og vi fokuserer derfor på tænkningens og hjernens betydning. Vi stiller fx skarpt på: Hvad tænker vi om fokuspersonen? Hvilke forventninger har vi til… og hvordan spiller det ind? Hvad er borgerens kognitive funktionsniveau, og hvad betyder det i praksis? Hvilke alternative tanker og opfattelser kan vi arbejde med at udvikle? ….
Vi har mange års erfaring med at lave supervision, og har efterhånden en god forståelse for, hvad der skal til for at skabe refleksion, som er praksisnær og brugbar. Man skal som deltager i supervisionen altid have en oplevelse af at ”få noget med sig” – det kan fx være ny forståelse, alternativ tænkning eller mulige konkrete tiltag.

Supervision for andre faggrupper

Uanset fagligt ståsted, så gælder det at: Alle mennesker gør deres bedste. Supervision, som gennemføres vha. en ekstern supervisor, kan dog ofte hjælpe os til at gøre vores bedste endnu bedre. Til at optimere vores faglighed. Som udefrakommende supervisorer stiller vi de nysgerrige, fordomsfrie spørgsmål. Vi forstyrrer fastlagte (og til tider fastlåste) daglige procedurer. Og så har vi mandatet til at styre supervisionsprocessen og til at sikre, at det faglige fokus bevares. Det er vores erfaring, at dette er meningsfuldt og relevant for alle faggrupper.

Supervision for psykologer

Med udgangspunkt i kognitiv adfærdsterapi, ressourcefokus og anerkendelse generelt tilbydes supervision for psykologer. Peter Storgård og Ida Kortbæk er begge specialister i klinisk psykologi og tilbyder supervision med henblik på både autorisation og specialistuddannelse. Supervisionen kan være individuel eller i grupper på 2-8 deltagere. Kontakt Ida eller Peter for mere information.

Supervisions eksempel

Kildehenvisning til KRAP: Lene Metner og Peter Storgård 2008 – Læs mere