KRAP

Download KRAP skemaer, vejledning og eksempler - klik her

KRAP – MED FOKUS PÅ UDFORDREDE UNGE

I samarbejde med Generator

Roskilde

Scandic

Ringen 2

4000 Roskilde

2 dages kursus

 31. august 2023

26. september 2023

Pris

4,995 kr. (+ moms)

 

Hvorfor KRAP?

Med KRAP som pædagogisk tilgang lærer du at arbejde anerkendende, ressourcefokuseret og kognitivt. På kurset vil du få metoder og redskaber, som du kan bruge direkte i dit arbejde med unge, som er udfordret – psykisk, fysisk, kognitivt, emotionelt eller socialt. Udbytte

  • Du får indsigt i det menneskesyn, som udgør det etiske fundament i den narrative samtalepraksis.
  • Du får indsigt i centrale begreber i den narrative tilgang.
  • Du får indsigt og træning i centrale metodiske færdigheder i den narrative samtalepraksis. Dels samtalefærdigheder i at udvide og udfolde fortællinger samt færdigheder i at tykne mere brugbare fortællinger om og med de unge.
  • Du får mulighed for at udbygge din forståelse af ungeliv og får konkrete ideer til at håndtere de dilemmaer og vanskeligheder, som kan opstå i arbejdet med unge.
  • Du får indsigt i, hvordan man i praksis kan forholde sig til det pres og de stærke krav og forventninger, som de unge oplever at skulle navigere i pt.; en tid, hvor bl.a. sociale medier, perfektionisme og selvansvarliggørelse er medfortællere til de unges identitetsfortællinger, og hvor ensomhed spiller en rolle i mange unges liv.
  • Du bliver klædt på til at anvende metoderne fra den narrative samtalepraksis i dit daglige arbejde.

Er du også udmattet?

Som fagprofessionel kan man opleve, at arbejdet med udfordrede unge – psykisk, fysisk, kognitivt, emotionelt eller socialt – kan være udmattende, hvis ikke man har en samlet pædagogisk tilgang, der hjælper én til at holde fokus i den professionelle praksis. På dette todagskursus arbejder vi ud fra KRAP, som er en pædagogisk tilgang, der hjælper dig med at fastholde nysgerrigheden på den unge og lade anerkendelsen danne fundamentet for mødet med den unge. 

KRAP står for Kognitiv Ressourcefokuseret Anerkendende Pædagogik. Med KRAP som tilgang kan man understøtte sin praksis med en række metoder og redskaber, som sikrer, at man bevarer fokus og fastholder den undersøgende tilgang.

Underviser

Ida Kortbæk

Psykolog