KRAP

info@krapspecialisterne.dk

Tilmeld vores nyhedsbrev

Om KRAP

KRAP: Kognitiv, Ressourcefocuseret og Anerkendende Pædagogik, er udviklet af psykologerne Peter Storgård, Lene Metner og Lene Broe, og har som koncept mere end 20 år på bagen.

KRAP har udviklet sig hen over årene, og de tre idéudviklere gik for flere år siden hver til sit, og det betyder, at man i dag kan møde lidt forskellige udgaver af konceptet. I dette hæfte vil du som læser derfor blive præsenteret for de KRAP skemaer, som vi i KRAP Specialisterne tager udgangspunkt i.

KRAP er en tilgang, man kan have til at forstå og arbejde med sig selv og med andre mennesker. KRAP er et bestemt ’mindset’, eller et menneskesyn, som hviler på en særlig forståelse for det at være menneske.
Fokus i KRAP er grundlæggende på at skabe udvikling ud fra en nysgerrig og undersøgende tilgang, hvor anerkendelsen er fundamentet. Skemaerne understøtter denne tilgang, og giver mulighed for at skabe overblik og systematik i praksis.

KRAP er sammensat af de fire bogstaver K, R, A og P, og de bibringer hver især noget særligt til konceptet. Essensen i KRAP er dog, at netop koblingen af delelementerne, giver mere til vores faglighed, end elementerne gør hver for sig. Helheden er mere end summen af delene.

Kognitiv

Kognitionspsykologien stiller os skarpe på tænkningen hos os selv og andre. Ethvert menneske oplever virkeligheden på sin helt egen måde – formet af de tanker og følelser man får i situationen. 

Vi arbejder med at forstå tænkning, og med at skabe udvikling i tænkning. Vi forholder os til den enkeltes kognitive funktionsniveau, og har dette som afsæt for måden vi agerer på.

 

Ressourcefokuseret

Ressourcerne er i fokus, da KRAP er inspireret af den positive psykologi. Udgangspunktet i KRAP er, at alle har ressourcer, og at vi som mennesker gør det bedste, vi kan – hvis de rette forudsætninger er til stede. 

Vi motiveres af positive forventninger og succesoplevelser, og vi har alle en medfødt iboende drift til at udvikle os.

Anerkendelse

Anerkendelsen, som er det vigtigste element i KRAP, indebærer, at man forsøger at tage det andet menneskes perspektiv. 

Vi forholder os nysgerrigt og undersøgende på behov og grundvilkår, og vi forsøger at tænke anerkendelsen ind på flest mulige områder. Fx anerkendelse i dokumentation, i vores italesættelse og vigtigst af alt; i måden hvorpå vi tænker om det andet menneske og dets intentioner.

 

Pædagogik

Pædagogikkens kerneområde vil være at samle ovenstående i praksis. KRAP handler om skabe forudsætninger for udvikling og trivsel ud fra en anerkendende og ressourcefokuseret tilgang, hvor udgangspunktet er menneskets oplevelse og tænkning. Dermed bliver begrebet ’mestring’ også centralt i KRAP-tilgangen.

 Mestring handler om, hvad vi gør, når vi oplever, at noget er svært, udfordrende eller på anden måde uønsket. Når vi står i en svær situation, eller hvis vi har det dårligt. For at kunne støtte et andet menneske i at forandre sig eller for at gøre noget andet, er det nødvendigt at vide, hvordan og hvorfor vedkommende mestrer livet på den måde, som vedkommende gør. 

Vi skal have en forståelse for en given adfærd for at kunne understøtte og motivere for udvikling. Det, og meget mere, kan KRAP skemaerne være med til at understøtte, nuancere og systematisere i praksis.

Rettighederne til KRAP-Kognitiv, Ressourcefocuseret og Anerkendende Pædagogik

KRAP Specialisterne ApS og psykolog Lene Metner deler i dag rettighederne. Det betyder i praksis, at kun KRAP Specialisterne og Lene Metner har retten til at afholde kurser og uddannelser i og til at markedsføre sig med KRAP. Alle må dog bruge metoderne og arbejde med K R A P.

 

Patent- og Varemærkestyrelsen – https://onlineweb.dkpto.dk/pvsonline/Varemaerke – Se varemærke

Kildehenvisning

Kildehenvisning til den originale bog: Lene Metner og Peter Storgård 2008 – Læs mere

KRAP metoder

I den originale grundbog fra 2008 findes der flere metoder, som stadig bruges i dag. Disse metoder og flere kan downloads her

Den originale udgave af logoet (2004)