KRAP

Download KRAP skemaer, vejledning og eksempler - klik her

KRAP metoden

Socialstyrelsen har udarbejdet 3 udgivelser om KRAP – Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik

“Om metoden KRAP”
Beskriver den praktiske tilrettelæggelse af et KRAP forløb, som tager udgangspunkt i søjlemodellen, som er en pædagogisk procesmodel i arbejdet med KRAP.
Udgivelsen giver en grundig indføring i den grundlæggende tænkning og menneskesynet som der ligger i KRAP, søjlemodellen samt andre skemaer, der ligger til grund for arbejdet med metoden.

Manual til metoden KRAP
Er en handlingsanvisende manual, der giver viden om fremgangsmåder og skemaer i arbejdet med metoden KRAP.

Manualen præsenterer de rammer, der er ønskeværdigt, hvis man ønsker at arbejde med metoden. KRAP er struktureret ud fra den pædagogiske procesmodel ,Søjlemodellen og består af tre søjler:

Søjle 1: Afdækning og registrering
Søjle 2: Analyse og forståelse
Søjle 3: Ændring og udvikling.

Man skal omkring tre trin i hver søjle for at sikre den nødvendige kvalitet i arbejdet med metoden. De tilhørende refleksions spørgsmål er en hjælp til at komme rundt om de enkelte elementer i søjlerne.

Implementeringsguide til metoden KRAP
Guiden giver gode råd og erfaringer, der understøtter en implementering af KRAP – Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik.
Udgivelsen beskriver faserne i implementeringen af KRAP, og der er udarbejdet huskelister til de forskellige faser.

Forudsætningerne for at implementere og forankre systematikken i KRAP beskrives som ledelsesmæssig bevågenhed, et ønske om faglig udvikling og en dedikeret indsats blandt alle ledere og medarbejdere på arbejdspladsen

Du er velkommen til at downloade udgivelserne fra socialstyrelsens hjemmeside.