Åbne tilmeldingskurser
Ringsted juni
Aalborg aug
Brejning aug
Fredericia sep
Solrød
Ringsted nov
Aarhus nov
Roskilde nov 2021

Juni 2021

Pædagogisk konsulent Jan Sørensen

Underviser:
Specialpædagog Jan Sørensen

Ringsted: 1 inspirationsdag om KRAP i praksis

På denne introducerende kursusdag arbejder vi praksisnært med KRAP menneskesyn og metoder.

Det er en komprimeret dag, hvor praksis-inspiration er kodeordet. Målet er, at du får masser af ideer til at bruge KRAP i dit arbejde – og at du kommer i gang med KRAP. Du skal derfor forvente at arbejde aktivt med din egen tænkning og din tilgang til mennesker på kurset.

Vi satser på, at du bliver så inspireret, at du har en følelse af at være godt i gang med KRAP, når kurset er slut.

KRAP kan mere, end du tror!

Målgruppe:
Alle, som er nysgerrige på KRAP.

Praktiske oplysninger

Status:
Ingen ledige pladser
Kontakt os på mail for at reservere plads til næste intro dag.

Sted:
Danhostel
Sct. Bendtsgade 18, 4100 Ringsted

Antal dage: 1
23.06.2021

Pris:
750 kr. (+ moms)

Program/tilmelding:
Program
Tilmelding

August 2021

Psykolog Ida kortbæk

Underviser:
Psykolog Ida Kortbæk

Pædagogisk konsulent Jan Sørensen

Underviser:
Specialpædagog Jan Sørensen

Aalborg: 8 dages KRAP kursus

Dette kursus giver en grundlæggende introduktion til basiselementerne i KRAP – Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik.
Du får viden om, hvordan KRAP er opstået, hvilke teorier og hvilken evidens KRAP bygger på, og du bliver klædt på til at bruge KRAP direkte i dit arbejde med mennesker. ¨

På kurset lægger vi stor vægt på at koble det anerkendende og ressourcefokuserede menneskesyn med de kognitivt inspirerede metoder i forhold til praksis. Du får således mulighed for at arbejde med dine egne cases, bl.a. ved hjælp af udvalgte KRAP metoder, som systematiserer og opkvalificerer den pædagogiske indsats.

Vi kombinerer faglige oplæg, diskussioner, gruppearbejde og metodetræning med relevant hjemmearbejde – alt sammen for at sikre, at du oplever at få KRAP i brug. Vores kurser skal ikke blot inspirere – de skal implementeres.

Målgruppe:
Alle, som arbejder med mennesker.

Praktiske oplysninger

Status:
Ledige pladser

Sted:
AMU Nordjylland
Sofievej 61, 9000 Aalborg

Antal dage: 8
24.08.2021 / 15.09.2021
05.10.2021 / 28.10.2021
15.11.2021 / 13.12.2021
06.01.2022 / 01.02.2022

Pris:
9.700 kr. (+ moms)

Program/tilmelding:
Program
Tilmelding

August 2021

Psykolog Ida kortbæk

Underviser:
Psykolog Ida Kortbæk

Pædagogisk konsulent Jan Sørensen

Underviser:
Specialpædagog Jan Sørensen

Brejning: 8 + 4 dages KRAP & autisme kursus

På dette kursusforløb er fokus på, hvordan man bruger KRAP i arbejdet med mennesker med autisme. Du får således et basiskursus i KRAP, hvor tilgangen og KRAP-tænkningen kobles med det at have en gennemgribende udviklingsforstyrrelse. Kurset er relevant for både børne- og voksenområdet og retter sig mod målgrupper på tværs af eventuelle differentialdiagnoser.

I undervisningen vil indgå oplæg, dialog, gruppearbejde og konkret metodetræning. Alt sammen for at sikre den bedst mulige forståelse og tilegnelse af KRAP.
Særligt for kurset er, at der arbejdes med KRAP i netværksgrupper (uden underviser) på fire ekstra dage, hvorved du i alt får 12 dage med KRAP på dagsorden. På disse dage tages der udelukkende udgangspunkt i deltagernes egne cases fra praksis. Dette er med til at sikre, at KRAP implementeres, og at du efter kurset oplever at være godt i gang med KRAP.

Målgruppe:
Fagfolk, som arbejder med mennesker med autisme.

Praktiske oplysninger

Status:
Ledige pladser

Sted:
Læringscenter Brejning
Borgergade 19, Brejning, 7080 Børkop

Antal dage: 8 + 4 netværksdage
19.08.2021 / 07.09.2021
21.09.2021 / 05.10.2021
26.10.2021 / 09.11.2021
24.11.2021 / 15.12.2021
04.01.2022 / 13.01.2022
25.01.2022 / 02.08.2022

Pris:
12.497 kr. (momsfri)

Program/tilmelding:
Klik her

September 2021

Psykolog Ida kortbæk

Underviser:
Psykolog Ida Kortbæk

Pædagogisk konsulent Jan Sørensen

Underviser:
Specialpædagog Jan Sørensen

Fredericia: 7 + 4 dages KRAP kursus

I samarbejde med Læringsakademiet i Fredericia udbyder vi et 7-dages KRAP kursus for regionale og kommunale fagprofessionelle, som samarbejder med borgere med udviklingshæmning.

Kurset er naturligvis praksisorienteret, og der vil blive arbejdet aktivt med både menneskesyn og metoder i undervisningen. Som deltager vil du få mulighed for at arbejde med din egen tænkning og tilgang til andre mennesker. Og du vil ligeledes blive inspireret til at kunne bruge KRAP direkte i arbejdet med andre.

Som noget særligt på kurset, opkvalificeres deltagerne yderligere i at bruge KRAP på 4 netværksdage, hvor der arbejdes på tværs af arbejdspladserne. Den faglige sparring og indsats højnes betydeligt på disse dage, hvor der arbejdes case-orienteret med deltagernes egne mål og ønsker for praksis.

Målgruppe:
Fagprofessionelle, som samarbejder med borgere med udviklingshæmning.

Praktiske oplysninger

Status:
Ledige pladser

Sted:
Center for Høretab
Merkurvænget 2, 7000 Fredericia

Antal dage: 7
02.09.2021 / 22.09.2021
26.10.2021 / 16.11.2021
14.12.2021 / 18.01.2022
04.02.2022
+ 4 netværksdage

Pris:
7.000.- (momsfri)

Program/tilmelding:
Tilmelding åbnes først i foråret
Program

Oktober 2021

Psykolog Ida kortbæk

Underviser:
Psykolog Ida Kortbæk

Christina-stoerre-2

Underviser:
Konsulent Christina Hovgaard

Solrød: 3 dages kursus - Molis & KRAP forenes i en anerkendende tilgang til autisme

Vi ønsker med dette kursus at koble den højt specialiserede autismeviden, som Molis repræsenterer, sammen med KRAP-pædagogikkens evidensbaserede redskaber og tilgang.

Kort om 3-dages kurset:

 • Et praksisnært kursus, hvor dag 1 handler om den autistiske hjerne, den autistiske triade og de bagvedliggende forklaringsmodeller.
 • Dag 2 handler om betydningen af at se styrker og potentialer hos mennesker med autisme.
 • Dag 3 drejer sig om at sammenkoble autismeviden og forståelse med den anerkendende og ressourcefokuserede tilgang i udarbejdelsen af konkrete mål og delmål.

Kursisterne vil på dette forløb møde to kompetente og meget erfarne undervisere i specialpædagogisk autismekonsulent Christina Hovgaard fra Molis samt psykolog Ida Kortbæk fra KRAP Specialisterne.

Målgruppe: Pårørende og fagfolk (forældre, primære omsorgspersoner, plejeforældre, aflastningsfamilier, støttekontaktpersoner, psykologer, lærere/skoleledere, pædagoger, ergoterapeuter, fysioterapeuter, læger, sygeplejersker, socialrådgivere).

Praktiske oplysninger

Status:
Ledige pladser

Sted:
Molis
Solrød Center 33, 1. sal
2680 Solrød Strand.

Antal dage: 3
12.10.2021 / 11.11.2021 / 2.12.2021
Alle dage 10-16

Pris:
5,475 kr.

Program/tilmelding
Tilmelding åbnes senere

November 2021

Psykolog Ida kortbæk

Underviser:
Psykolog Ida Kortbæk

Pædagogisk konsulent Jan Sørensen

Underviser:
Specialpædagog Jan Sørensen

Ringsted: 8 dages KRAP kursus

Dette kursus giver en grundlæggende introduktion til basiselementerne i KRAP – Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik.
Du får viden om, hvordan KRAP er opstået, hvilke teorier og hvilken evidens KRAP bygger på, og du bliver klædt på til at bruge KRAP direkte i dit arbejde med mennesker. ¨

På kurset lægger vi stor vægt på at koble det anerkendende og ressourcefokuserede menneskesyn med de kognitivt inspirerede metoder i forhold til praksis. Du får således mulighed for at arbejde med dine egne cases, bl.a. ved hjælp af udvalgte KRAP metoder, som systematiserer og opkvalificerer den pædagogiske indsats.

Vi kombinerer faglige oplæg, diskussioner, gruppearbejde og metodetræning med relevant hjemmearbejde – alt sammen for at sikre, at du oplever at få KRAP i brug. Vores kurser skal ikke blot inspirere – de skal implementeres.

Målgruppe:
Alle, som arbejder med mennesker.

Praktiske oplysninger

Status:
6 Ledige pladser

Sted:
Danhostel
Sct. Bendtsgade 18, 4100 Ringsted

Antal dage: 8
11.11.2021 / 08.12.2021
04.01.2022 / 26.01.2022
02.03.2022 / 05.04.2022
04.05.2022 / 08.06.2022

Pris:
11.700 kr. (+ moms)

Program/tilmelding
Program
Tilmelding

November 2021

Psykolog Ida kortbæk

Underviser:
Psykolog Ida Kortbæk

Aarhus: 2 dages KRAP kursus

Kurset giver et grundlæggende kendskab til brugen af KRAP i arbejdet med udfordrede unge mennesker.
Du får

 • Viden om KRAP generelt, om hvordan KRAP er opstået, og hvad man bruger KRAP til.
 • En forståelse for KRAP som en professionel platform i arbejdet med udfordrede unge.
 • En introduktion til de mest velkendte KRAP-metoder
 • Træning i at anvende udvalgte metoder direkte i arbejdet med den unge – eller i fx faglig sparring og dokumentation.
 • Indsigt i, hvordan man kan koble KRAP med andre metoder og tilgange og viden om, hvordan I får KRAP implementeret på din arbejdsplads.

Målgruppe:
Fagprofessionelle, som arbejder med unge, der er udfordret psykisk, fysisk, kognitivt, emotionelt eller socialt. Det kan fx være lærere, pædagoger og socialrådgivere.

Praktiske oplysninger

Status:
Ledige pladser

Sted:
Scandic Aarhus
8210 Aarhus V

Antal dage: 2
01.11.2021 / 22.11.2021

Pris:
4.995 kr. (+ moms)
Rabat ved tidlig tilmelding

Program/tilmelding
Klik her

November 2021

Psykolog Ida kortbæk

Underviser:
Psykolog Ida Kortbæk

Roskilde: 2 dages KRAP kursus

Kurset giver et grundlæggende kendskab til brugen af KRAP i arbejdet med udfordrede unge mennesker.
Du får

 • Viden om KRAP generelt, om hvordan KRAP er opstået, og hvad man bruger KRAP til.
 • En forståelse for KRAP som en professionel platform i arbejdet med udfordrede unge.
 • En introduktion til de mest velkendte KRAP-metoder
 • Træning i at anvende udvalgte metoder direkte i arbejdet med den unge – eller i fx faglig sparring og dokumentation.
 • Indsigt i, hvordan man kan koble KRAP med andre metoder og tilgange og viden om, hvordan I får KRAP implementeret på din arbejdsplads.

Målgruppe:
Fagprofessionelle, som arbejder med unge, der er udfordret psykisk, fysisk, kognitivt, emotionelt eller socialt. Det kan fx være lærere, pædagoger og socialrådgivere.

Praktiske oplysninger

Status:
Ledige pladser

Sted:
Scandic Roskilde Park
Ved Ringen 2
4000 Roskilde

Antal dage: 2
16.11.2021 / 13.12.2021

Pris:
4.995 kr. (+ moms)
Rabat ved tidlig tilmelding

Program/tilmelding
Klik her

Vilkår for tilmelding, afmelding og betaling

Tilmelding

 • Du tilmelder dig et kursus online på kursusbeskrivelsen. Du må naturligvis også gerne ringe eller sende en mail til KRAP Specialisterne for at tilmelde dig.

Betaling
Alle priser er ekskl. moms. 7 – 10 dage efter tilmelding vil du modtage en faktura, som skal betales inden for fristen. Når du har modtaget en faktura, kan du regne med, at du har fået plads på det pågældende kursus.

AFBUD OG GEBYRER
• Ved afbud mere end 8 uger før kursets afvikling, bliver kursusbeløbet refunderet.
• Ved afbud 4-8 uger før kursets afvikling, bliver 50 % af kursusbeløbet refunderet.
• Ved afbud mindre end 4 ugers inden kursets afvikling bliver beløbet ikke refunderet.

Skulle et kursus blive aflyst, vil det indbetalte beløb blive refunderet umiddelbart efter, at kurset skulle have været afholdt. Du vil få besked om aflysning af kurset senest 14 dage før afholdelse.