Kursusoversigt

Læs mere og tilmeld dig vores kurser i fx
Aalborg – Middelfart – Fredericia – Roskilde – Ringsted – Solrød – Hillerød 

KRAP grundkursus

Dette kursus giver en grundlæggende introduktion til basiselementerne i KRAP – Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik.

Der vil være fokus på både menneskesyn, tilgang og metodik i arbejdet med forskellige målgrupper. Og kurset er således relevant for alle, som arbejder med mennesker

Unge og KRAP

På kurset vil du få metoder og redskaber, som du kan bruge direkte i dit arbejde med unge, som er udfordret – psykisk, fysisk, kognitivt, emotionelt eller socialt.

Kurset, som udbydes i samarbejde med Generator henvender sig specifikt til arbejdet med unge, både indenfor normal-og specialområdet

Implementering indebærer er et komplekst samspil, hvor vi implementering et nyt pædagogiske grundlag.
Implementering af KRAP

En temadag for ledere og andre, som har et specifikt ansvar i forhold til implementering af KRAP.

I får mulighed for at arbejde med, hvad der skal til hos jer, på denne endags temadag, hvor vi starter processen omkring implementering.

Vælg by under tilmelding

KRAP grundkursus

Dette kursus giver en grundlæggende introduktion til basiselementerne i KRAP – Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik.

Der vil være fokus på både menneskesyn, tilgang og metodik i arbejdet med forskellige målgrupper. Og kurset er således relevant for alle, som arbejder med mennesker

KRAP grundkursus

Dette kursus giver en grundlæggende introduktion til basiselementerne i KRAP – Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik.

Der vil være fokus på både menneskesyn, tilgang og metodik i arbejdet med forskellige målgrupper. Og kurset er således relevant for alle, som arbejder med mennesker

KRAP Level 2

For dig som allerede har et KRAP grundkursus og gerne vil videre med KRAP.

Vi vil bl.a. introducere nye KRAP skemaer og fokusere på, hvordan redskaberne kan kobles, nuanceres og bruges i dokumentation.

Kurset er bygget op i 4 moduler á 2 dage, hvor forskellige temaer vil være omdrejningspunktet

 

KRAP Supervision

Du kender allerede til brugen af KRAP og ønsker at fordybe dig og dygtiggøre dig i vejledningsopgaver og supervisioner, som tager afsæt i KRAP.

Vi vil på kurset vægte praksis og træning heraf, og du vil derfor kunne forvente at få viden og redskaber, som kan overføres direkte i dit arbejde

KRAP grundkursus
med 3 netværksdage

Med KRAP støttes kursisterne i at få bedre forståelse for de mennesker, de til dagligt arbejder med. Samtidig er fokus på at kunne bibringe borgerne en større personlig og social kompetence, så de i højere grad kan udfolde sig og herigennem opnå en forbedret livskvalitet

Kurset udbydes i samarbejde med Region Syddanmark

Autisme og KRAP

På dette 3-dageskursus opnår du forskningsbaseret viden om den autistiske hjerne, og denne viden vil blive koblet med de konkrete og ressourcefokuserende KRAP-redskaber.

Kurset, som udbydes i samarbejde med Molis, er relevant for både fagfolk og pårørende til mennesker med autisme

 

KRAP grundkursus

Dette kursus giver en grundlæggende introduktion til basiselementerne i KRAP – Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik.

Der vil være fokus på både menneskesyn, tilgang og metodik i arbejdet med forskellige målgrupper. Og kurset er således relevant for alle, som arbejder med mennesker