Jeg tilbyder og har erfaring med

  • Undervisning i KRAP
  • Supervision (med afsæt) i KRAP metoderne
  • Pædagogisk udredning
  • Rådgivning til institutioner med børn/unge med særlige behov
  • Støtte/mentor opgaver


Jeg er uddannet professionsbachelor i pædagogik og har siden 2004 arbejdet i special-området. Jeg har kompetencer indenfor adhd, asf, udviklingshæmning og non-verbale borgere, ofte med komorbide tilstande.

Jeg elsker pædagogisk praksis. Jeg er oprigtigt optaget af, at mennesker der står i en situation, hvor de har brug hjælp og støtte, føler sig mødt og anerkendt. Jeg oplever, at den metodiske tilgang, hvor medarbejdere går til sagen, med redskaber og struktur, gør en enorm forskel. Hvilket giver en stor faglig tilfredshed.

I 2007 begyndte jeg at bruge KRAP som et redskab i mit pædagogiske virke, igennem årene fik jeg redskaberne ind som en naturlig del af mit arbejde. I 2011 havde jeg æren af at beskrive en case i bogen KRAP fortællinger fra praksis (Kap. 2).

Siden 2013 har jeg arbejdet med KRAP hos PsykologCentret, hvor jeg har tilegnet mig en bred vifte af kompetencer med KRAP i praksis. Jeg anvender KRAP metoderne, til pædagogiske udredninger, i samtaler, i sparrings situationer med forældre og medarbejdere på institutioner. Ligeledes også som VISO-specialist, supervisor og rådgiver, hvor vi ofte arbejder med de udfordringer, vi møder i vores arbejde med borgerne.

Siden 2014 har jeg afholdt mere end 600 kursus- og temadage i KRAP og implementering af metoder i det pædagogiske arbejde. Jeg underviser og tilrettelægger kursusforløb i samarbejde med institutioner og kommuner i hele Danmark. Fra enkeltstående dage til forløb på op til 20 dage.

Når I møder mig som menneske og fagperson, vil I opleve, at jeg forsøger at sætte mig ind i jeres situation og behov. For mig er det vigtigt, at vi skaber sammenhæng imellem kursus, supervision og den pædagogiske praksis. Det handler ikke om at bruge mange redskaber, men om at bruge dem med omtanke – og der hvor det giver mening.

Kildehenvisning til KRAP: Lene Metner og Peter Storgård 2008 – Læs mere