KRAP

Download KRAP skemaer, vejledning og eksempler - klik her

Supervision med afsæt i KRAP

Fredericia

Uddannelsescentret Fredericia
Mosegårdsvej 2A
7000 Fredericia

5 dages kursus

4 sep. 2023
28 sep. 2023
24 okt. 2023
14 nov. 2023
1 dec. 2023

Pris

7,400 kr (+ moms)

 

Kurset er for dig, som har en særlig funktion, hvor du skal lave supervision med udgangspunkt I KRAP.

Du kender allerede til brugen af KRAP og ønsker at fordybe dig og dygtiggøre dig i dine KRAP supervisioner. Kurset ligger op til at træne de færdigheder og kompetencer, der kan bruges i en lang række beslægtede fagområder som for eksempel kollegial refleksion, faglig vejledning og udviklingssamtaler.

Rollen som KRAP supervisor er helt overordnet kendetegnet ved, at man dels fungerer som anerkendende og ressourcefokuseret processtyrer i udviklings-og vejledningsopgaver. Og dels ved, at man som supervisor formår at bruge KRAP skemaerne både systematisk og fleksibelt i de faglige refleksioner.

Som supervisor står du med en opgave af primært udviklende og støttende karakter. Fra det personlige oplevelsesorienterede over til det mere sagsorienterede arbejde – fra supervision af kolleger til andre faggrupper, og fra individuel til gruppesupervision.

Vi er så heldig, at vi har faglig pædagogisk koordinator – Monica Andersen med som gæsteunderviser. Monica Andersen har flere års erfaring som KRAP supervisor i kommunal regi.

Inden kursus start skriver vi til alle kursister for at hører om jer og jeres ønsker til forløbet, hvorefter et revideret program bliver tilsendt.

Hvad får jeg lært ?

• Træning og kendskab til det praktiske, metodiske og de udfordringer der er i arbejdet som supervisor

• Kendskab og inspiration til faglige supervisionsfærdigheder.

• Bevidsthed om din egen stil og effekt som supervisor.

• Hjælperedskaber og mappe med modeller, som kan styrke dig i din supervisorrolle

På dette kursus medfølger KRAP skema bogen gratis

Underviser

Monica Andersen

Faglig pædagogisk koordinator CFH

Jan Sørensen

Socialpædagog