Download Hent de velkendte KRAP skemaer KRAP Kursus Ringsted KRAP Kursus Aalborg Åbne tilmeldings-kurser Klik på en by og læs mere Kunde udtaler:
"Vi haft et KRAP kursus gennem KRAP Specialisterne. Det var meget lærerigt og en fornøjelse. De forstod på bedste vis, at omsætte teori til praksis.
Derudover fik vi flere faglige redskaber, som vi kunne arbejde videre med umiddelbart efter kurset."
Læs mere Specialbygget KRAP kursus

Vi er specialister i KRAP

Hos KRAP specialisterne tror vi på, at et team af specialister er bedre end generalister. Vi har alle lang erfaring, både i teori og i praksis. Når du vælger at bruge os, skal du vide at:

 • Vi har mange års erfaring med at tilrettelægge kursusdage og undervisningsforløb, så de møder kundens behov
 • Vi laver skræddersyede kurser til institutioner afdelinger, skoler og arbejdspladser i hele Danmark
 • Vi har faste kursusforløb i Ringsted, Middelfart og Aalborg. Læs mere om åbne tilmeldingskurser her
 • Vi har desuden åbne forløb i Brejning, Århus og Fredericia
 • Supervision er med udgangspunkt i KRAP og tilbydes også online
 • Vi samarbejder med andre fagpersoner for at holde fokus på dét, vi er gode til
 • Vi lægger stor vægt på faglighed, fleksibilitet og ordentlighed
 • Vi garanterer, at vi i vores undervisning prioriterer både menneskesyn og metoder
 • Alle skemaer og arbejdsark kan downloads her

Hvad står K R A P for ? klik og læs mere

Teamet bag KRAP specialisterne

KRAP kan kobles med mange emner og områder – her er blot nogle eksempler:

 • Udviklingshæmning – evidensbaseret brug af KRAP, dokumenteret via Socialstyrelsen
 • Autisme og den autistiske hjerne
 • Systematiseret dokumentation og pædagogisk indsats
 • Anerkendelse på flere niveauer – i samarbejde, i ledelse og generelt i tilgangen til andre
 • Metodetræning med fokus på praksis
 • Angst, OCD og depression
 • Supervision ud fra KRAP
 • Mål, delmål og indsats – sammenhæng mellem bestilling og indsats
 • Kerneopgaven i centrum – hvad er vores fokus?
 • Social og emotionel færdighedstræning
 • Den motiverende samtale
 • Metakognitiv terapi – ligheder og forskelle – hvordan kan vi skabe sammenhæng?
 • KRAP for psykologer – hvordan bruges det i terapi?
 • Et meningsfuldt liv med trivsel, livsglæde og udvikling
 • SMART-mål og KRAP – hvad gør vi?

Fakta om KRAP

KRAP (Kognitiv, Ressourcefocuseret og Anerkendende Pædagogik) er udviklet af psykologerne Peter Storgård, Lene Metner og Lene Broe, og har som koncept mere end 20 år på bagen. De tre idéudviklere gik for flere år siden hver til sit, og det betyder, at man i dag kan møde lidt forskellige udgaver af konceptet. I KRAP Specialisterne arbejder vi med KRAP i sin kongstanke – tanken om, at tilgang og menneskesyn er selve kernen. Metoder og redskaber understøtter tilgangen og det pædagogiske grundsyn, men kan ikke stå alene. Den anerkendende og ressourcefocuserede tilgang er altid fundamentet.

Rettighederne til KRAP (Kognitiv, Ressourcefocuseret og Anerkendende Pædagogik

KRAP Specialisterne ApS og psykolog Lene Metner deler i dag rettighederne. Det betyder i praksis, at kun KRAP Specialisterne og Lene Metner har retten til at afholde kurser og uddannelser i og til at markedsføre sig med KRAP. Alle må dog bruge metoderne og arbejde med K R A P.

Kildehenvisning

Kildehenvisning til den originale bog: Lene Metner og Peter Storgård 2008 – Læs mere

KRAP metoder

I den originale grundbog fra 2008 findes der flere metoder, som stadig bruges i dag. Disse metoder og flere kan downloads her

Socialstyrelsen

Socialstyrelsen har, i samarbejde med Rambøll, evidensundersøgt K R A P, og i den forbindelse, er der udarbejdet flere publikationer om konceptet:
Om metoden
Manual til metoden
Implementeringsguide til metoden