KRAP

info@krapspecialisterne.dk

Tilmeld vores nyhedsbrev

Vi udvikler pædagogisk praksis med KRAP

Kurser, foredrag, supervision, sparring og samtaler

Vi er et team af KRAP-specialister med omfattende praktisk erfaring inden for forskellige områder. 

KRAP står for Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik. KRAP anvendes til mange forskellige målgrupper  KRAP er baseret på anerkendende pædagogik og har fokus ressource og den kognitive tiilgang.

Vi anvender KRAP-metoden som en integreret del af vores daglige arbejde på tværs af alle områder.

Vi tilbyder skræddersyede løsninger, der er tilpasset individuelle behov og mål, og vi er dedikerede til at hjælpe med at udvikle og styrke de faglige kompetencer. 


KRAP giver høj pædagogisk faglighed

Forløbene giver dig viden og redskaber til, at du fremadrettet vil kunne arbejde mere systematisk. Du får viden om metoder, som højner fagligheden i dit arbejde, og du vil stå på et endnu stærkere pædagogisk fundament, som gør en forskel i din dagligdag.

I kursusforløbene træner vi altid metoderne. Vi kombinerer oplæg, dialog, gruppearbejde, hjemmearbejde og praktisk træning. Vore kurser er typisk bygget op i 1, 5, 8 og 10 dags forløb. Det betyder, I kan vælge at begynde med et kort kursus, hvor I får basis- og grundredskaberne – og derfra kan I bygge videre. I kan også vælge en enkelt dag, for at finde ud af, om det overhovedet er noget for jer. Vores erfaring er, at det faktisk er noget for langt de fleste. Netop fordi det bygger på det der, virker, og fordi det kan kobles med det, I allerede arbejder med, og som virker hos jer.


Hvad får man ud af et KRAP forløb?

 

Foruden et menneskesyn, en tilgang til mennesker og et fælles sprog, så indeholder KRAP også en lang række metoder & værktøjer, som vi præsenterer og bruger aktivt med i vores undervisning. Og vi lover, at du går hjem fra første kursusdag, med mindst én metode, som du kan bruge allerede dagen efter dit kursus.

Vores kurser og uddannelser giver en grundlæggende introduktion og forståelse for koncept. Uanset om du arbejder med personer inden for specialområdet eller normalområdet, så vil undervisningen være brugbar og praksisnær.

 

Aktuelle KRAP kurser

KRAP Grundkursus

Ringsted - Kursus start August 2023

KRAP overbygningskursus

Level 2 - 8 dage

Supervision med afsæt i KRAP

5 dags i Fredericia

Det siger vores kunder.....

I 2020 har vi haft et KRAP kursus gennem KRAP Specialisterne. Det var meget lærerigt og særligt var det en fornøjelse, at have Jan Sørensen som underviser. Han forstod på bedste vis, at omsætte teori til praksis. Derudover fik vi flere faglige redskaber, som vi kunne arbejde videre med umiddelbart efter kurset. Undervisningen var baseret på faglighed, egen praksis og jysk humor. Som underviser er Jan Sørensen stærkt vanedannende..
Leder Kim Mortensen
”For mig har krap-kurset givet mig brugbare skemaer, til at støtte og vejlede en borger. Det er også givet mig redskaber, som synliggør mit job, i arbejdet med borgerne. Jeg vil bare sige, at alle bosteder burde ha mulighed for at komme på et krap kursus”
Anne Karin Johansen – Tommerupvej
Tilbagemeldingerne fra alle medarbejdere er, at de synes det har været mega godt og meget brugbart. KRAP Specialisterne har fået sat tingene i perspektiv og fået oplyst om mulighederne for brugen af de forskellige skemaer. Det var lige det vi havde efterspurgt. Og det har givet rigtig meget at vi har fået det fra et pædagog og et psykolog perspektiv. Jeg tror på at vi nu kan hjælpe hinanden med at blive mere skarpe på at implementere skemaerne og jeg har sat det på dagsordenen til de næste mange møder, sådan at vi kan komme i gang hurtigst muligt.
Pædagogisk leder i Thisted
”Super pædagogisk værktøj, som er konkret at arbejde med. Meget brugbare skemaer, som er målbare i arbejdet med borgeren”
Sanne Rasmussen, Næstved
”Kerneopgaven ved os på Postens Vej er “ Herre i eget liv – et liv i læring”. Vi har haft Ida Kortbæk som KRAP-underviser og har ad den vej fået teori & metoder, der kan omsættes til den pædagogiske praksis. Det har afgørende betydning med den langvarige effekt, hvor der sker en forankring. Netop dette har vi stor succes med i samarbejdet med Ida”
Centerleder Hanne Frandsen
"Krap har gjort mig mere bevidst i, hvordan jeg tænker, i mit pædagogiske arbejde. Bevidst i forhold til min egen professionelle rolle i samspillet med borgeren. KRAP har givet et bedre samarbejde i vores team"
Maja Brinch – Tommerupvej