KRAP

info@krapspecialisterne.dk

Tilmeld vores nyhedsbrev

Vi er specialister i pædagogisk praksis med KRAP

KRAP er forkortelsen for Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik.

KRAP er socialpædagogisk tilgang, som benyttes af mange fagfolk. KRAP fokuserer på at arbejde ressourcefokuseret og anerkendende med mennesker, børn, unge og voksne, der står over for forskellige udfordringer

KRAP er blevet bredt anvendt i forskellige kontekster, herunder på socialpædagogiske institutioner, i sundhedssektoren, ældreplejen, demensområdet, på skoler, daginstitution, i terapi, hos pædagogiske specialister, og sidste men ikke mindst, blandt forældre.
KRAP er ofte baseret på et helhedsorienteret og tværfagligt samarbejde, hvor fagfolk fra forskellige områder arbejder sammen om at skabe de bedste betingelser for udvikling og trivsel.

KRAP tilbyder en struktureret tilgang til at håndtere komplekse udfordringer og støtte borgerens udvikling og trivsel. Den inkluderer både et menneskesyn samt en række velkendte skemaer, der er fri tilgængelige for fagfolk og borgerne selv.


KRAP giver høj pædagogisk faglighed

Forløbene giver dig viden og redskaber til, at du fremadrettet vil kunne arbejde mere systematisk. Du får viden om metoder, som højner fagligheden i dit arbejde, og du vil stå på et endnu stærkere pædagogisk fundament, som gør en forskel i din dagligdag.

I kursusforløbene træner vi altid metoderne. Vi kombinerer oplæg, dialog, gruppearbejde, hjemmearbejde og praktisk træning. Vore kurser er typisk bygget op i 1, 5, 8 og 10 dags forløb. Det betyder, I kan vælge at begynde med et kort kursus, hvor I får basis- og grundredskaberne – og derfra kan I bygge videre. I kan også vælge en enkelt dag, for at finde ud af, om det overhovedet er noget for jer. Vores erfaring er, at det faktisk er noget for langt de fleste. Netop fordi det bygger på det, der virker, og fordi det kan kobles med det, I allerede arbejder med, og som virker hos jer.

Populære kurser

Praksisnært case-arbejde med KRAP
KRAP i demens- og ældreomsorgen
KRAP grundkursus

Hør Sarah fortælle om, hvilken positiv forskel KRAP kan gøre for fagligheden og arbejdsglæden

På Socialpædagogisk Center Næstved har man i løbet af de sidste 2 år gennemført et forløb, hvor personalet er blevet uddannet i KRAP.


Hvad får man ud af et KRAP forløb?

Foruden et menneskesyn, en tilgang til mennesker og et fælles sprog, så indeholder KRAP også en lang række metoder & værktøjer, som vi præsenterer og bruger aktivt i vores undervisning. Og vi lover, at du går hjem fra første kursusdag med mindst én metode, som du kan bruge allerede dagen efter dit kursus.

Vores kurser og uddannelser giver en grundlæggende introduktion og forståelse for KRAP. Uanset om du arbejder med personer inden for specialområdet eller normalområdet, så vil undervisningen være brugbar og praksisnær.

Det siger vores kunder.....

I 2020 har vi haft et KRAP kursus gennem KRAP Specialisterne. Det var meget lærerigt og særligt var det en fornøjelse, at have Jan Sørensen som underviser. Han forstod på bedste vis, at omsætte teori til praksis. Derudover fik vi flere faglige redskaber, som vi kunne arbejde videre med umiddelbart efter kurset. Undervisningen var baseret på faglighed, egen praksis og jysk humor. Som underviser er Jan Sørensen stærkt vanedannende..
Leder Kim Mortensen
”For mig har krap-kurset givet mig brugbare skemaer, til at støtte og vejlede en borger. Det er også givet mig redskaber, som synliggør mit job, i arbejdet med borgerne. Jeg vil bare sige, at alle bosteder burde ha mulighed for at komme på et krap kursus”
Anne Karin Johansen – Tommerupvej
Tilbagemeldingerne fra alle medarbejdere er, at de synes det har været mega godt og meget brugbart. KRAP Specialisterne har fået sat tingene i perspektiv og fået oplyst om mulighederne for brugen af de forskellige skemaer. Det var lige det vi havde efterspurgt. Og det har givet rigtig meget at vi har fået det fra et pædagog og et psykolog perspektiv. Jeg tror på at vi nu kan hjælpe hinanden med at blive mere skarpe på at implementere skemaerne og jeg har sat det på dagsordenen til de næste mange møder, sådan at vi kan komme i gang hurtigst muligt.
Pædagogisk leder i Thisted
”Super pædagogisk værktøj, som er konkret at arbejde med. Meget brugbare skemaer, som er målbare i arbejdet med borgeren”
Sanne Rasmussen, Næstved
”Kerneopgaven ved os på Postens Vej er “ Herre i eget liv – et liv i læring”. Vi har haft Ida Kortbæk som KRAP-underviser og har ad den vej fået teori & metoder, der kan omsættes til den pædagogiske praksis. Det har afgørende betydning med den langvarige effekt, hvor der sker en forankring. Netop dette har vi stor succes med i samarbejdet med Ida”
Centerleder Hanne Frandsen
"Krap har gjort mig mere bevidst i, hvordan jeg tænker, i mit pædagogiske arbejde. Bevidst i forhold til min egen professionelle rolle i samspillet med borgeren. KRAP har givet et bedre samarbejde i vores team"
Maja Brinch – Tommerupvej
Konsekvent og professionelt fokus på ressource perspektiv, med udgangspunkt i pædagogisk faglighed. SÅ anvendeligt, og endda formidlet i et sprog hvor alle medarbejdere kan deltage og føle sig kompetente, uanset faglig baggrund. Jan og Ida har i høj grad involveret kursusdeltagerne, taget udgangspunkt i konkrete problemstillinger, og hjulpet både de som oplever problemet og alle andre kursister til at blive i stand til at få øje på nye/andre måder at anskue problemer på. Jeg er en meget glad og tilfreds kursusdeltager. Jeg ville ønske, at jeg kunne deltage på KRAP kursus hver eneste måned resten af mit arbejdsliv. Jeg synes, det har været SÅ berigende, både fagligt og personligt. Stort og varmt tak herfra
Annette Crillesen
Områdeleder
Har deltaget med 3 medarbejdere på KRAP Level 2, holdet der sluttede december 22, kan klart anbefale kurset, hvis du har grunduddannelse og gerne noget praktisk KRAP erfaring! Et godt boost ind i vores dagligdag!
Marianne Søndergård
Marianne Søndergård