Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik KURSUSSTART AUGUST 2021 Læs mere KRAP KURSUS NORDJYLLAND KRAP Kursus Ringsted KRAP Kursus Aalborg Åbne tilmeldings-kurser Klik på en by og læs mere Download Hent de velkendte KRAP skemaer Slide Kognitiv, Ressourcefocuseret og Anerkendende Pædagogik Pædagogisk
Kompetenceløft
KRAP tilbyder
Et menneskesyn og en tilgang til mennesker
En række metoder & arbejdsark
Giver fagfolk et fælles sprog
Kunde udtaler:
"Vi haft et KRAP kursus gennem KRAP Specialisterne. Det var meget lærerigt og en fornøjelse. De forstod på bedste vis, at omsætte teori til praksis.
Derudover fik vi flere faglige redskaber, som vi kunne arbejde videre med umiddelbart efter kurset."
Læs mere Specialbygget KRAP kursus

Vi er specialister i KRAP

Hos KRAP specialisterne tror vi på, at et team af specialister er bedre end generalister. Vi har alle lang erfaring, både i teori og i praksis. Når du vælger at bruge os, skal du vide at:

 • Vi har mange års erfaring med at tilrettelægge kursusdage og undervisningsforløb, så de møder kundens behov
 • Vi laver skræddersyede kurser til institutioner afdelinger, skoler og arbejdspladser i hele Danmark
 • Vi har faste kursusforløb i Ringsted, Middelfart og Aalborg. Læs mere om åbne tilmeldingskurser her

 • Vi har desuden åbne forløb i Brejning, Århus og Fredericia

 • Supervision er med udgangspunkt i KRAP og tilbydes også online
 • Vi samarbejder med andre fagpersoner for at holde fokus på dét, vi er gode til
 • Vi lægger stor vægt på faglighed, fleksibilitet og ordentlighed
 • Vi garanterer, at vi i vores undervisning prioriterer både menneskesyn og metoder
 • Alle skemaer og arbejdsark kan downloads her
Teamet bag KRAP specialisterne
Intro til KRAP
5 dages KRAP kursus
10 dages KRAP kursus
Skræddersyede kursus

KRAP kan kobles med mange emner og områder – her er blot nogle eksempler:

 • Udviklingshæmning – evidensbaseret brug af KRAP, dokumenteret via Socialstyrelsen
 • Autisme og den autistiske hjerne
 • Systematiseret dokumentation og pædagogisk indsats
 • Anerkendelse på flere niveauer – i samarbejde, i ledelse og generelt i tilgangen til andre
 • Metodetræning med fokus på praksis
 • Angst, OCD og depression
 • Supervision ud fra KRAP
 • Mål, delmål og indsats – sammenhæng mellem bestilling og indsats
 • Kerneopgaven i centrum – hvad er vores fokus?
 • Social og emotionel færdighedstræning
 • Den motiverende samtale
 • Metakognitiv terapi – ligheder og forskelle – hvordan kan vi skabe sammenhæng?
 • KRAP for psykologer – hvordan bruges det i terapi?
 • Et meningsfuldt liv med trivsel, livsglæde og udvikling
 • SMART-mål og KRAP – hvad gør vi?

Fakta om KRAP

KRAP (Kognitiv, Ressourcefocuseret og Anerkendende Pædagogik) er udviklet af psykologerne Peter Storgård, Lene Metner og Lene Broe, og har som koncept mere end 20 år på bagen. De tre idéudviklere gik for flere år siden hver til sit, og det betyder, at man i dag kan møde lidt forskellige udgaver af konceptet. I KRAP Specialisterne arbejder vi med KRAP i sin kongstanke – tanken om, at tilgang og menneskesyn er selve kernen. Metoder og redskaber understøtter tilgangen og det pædagogiske grundsyn, men kan ikke stå alene. Den anerkendende og ressourcefocuserede tilgang er altid fundamentet.

Rettighederne til KRAP (Kognitiv, Ressourcefocuseret og Anerkendende Pædagogik

KRAP Specialisterne ApS og psykolog Lene Metner deler i dag rettighederne. Det betyder i praksis, at kun KRAP Specialisterne og Lene Metner har retten til at afholde kurser og uddannelser i og til at markedsføre sig med KRAP. Alle må dog bruge metoderne og arbejde med K R A P.

Kildehenvisning

Kildehenvisning til den originale bog: Lene Metner og Peter Storgård 2008 – Læs mere

KRAP metoder

I den originale grundbog fra 2008 findes der flere metoder, som stadig bruges i dag. Disse metoder og flere kan downloads her

Socialstyrelsen

Socialstyrelsen har, i samarbejde med Rambøll, evidensundersøgt K R A P, og i den forbindelse, er der udarbejdet flere publikationer om konceptet:
Om metoden
Manual til metoden
Implementeringsguide til metoden

Hvorfor vælge netop KRAP?

KRAP er en investering. Og når man vælger at placere sine penge i noget, skal man selvfølgelig forvente at få noget ud af det – at få et afkast.
Vi mener, at målet er, at KRAP skal gøre en forskel i praksis, og vi arbejder derfor altid med implementering for øje. I skal således, efter at have haft et KRAP kursus- eller undervisningsforløb, kunne se og registrere, at KRAP er blevet en del af fagligheden i praksis.

KRAP giver mulighed for:

• Fælles sprog – vi forstår det samme, ved det samme

• En mere anerkendende tilgang – vi begynder at tænke anderledes om andres handlinger, vi tillægger andre mere positive intentioner og vi bliver i højere grad i stand til at forstå den enkelte

• Systematik i fagligheden – alle kender søjlemodellen, som lægger skinnerne for vores måde at arbejde og samarbejde på

• Metoder – som bruges i refleksion, faglig sparring, supervision, dokumentation og (om muligt) direkte i arbejdet med borgeren eller barnet

• Italesættelse og ordvalg ændres – vi får ”luget ud” i de negative fortællinger, og sproget får generelt en mere anerkendende karakter

• Ressourcefokus i praksis – ikke blot kan vi se, hvilke ressourcer der er hos den enkelte – vi arbejder også aktivt med at bruge ressourcerne i delmål, i samarbejde og som motivation

• Øget trivsel og arbejdsglæde – det giver mening at gøre en forskel for andre mennesker

Vælg KRAP, fordi KRAP virker

Effekten af at arbejde med KRAP er testet og dokumenteret af Socialstyrelsen. Læs mere her

Betydningen af et KRAP kursusforløb – det såkaldte investerings-afkast – ses også tydeligt i udtalelser fra tidligere kursusdeltagere:

”Kursusforløbet har givet os viden og redskaber til, at vi fremadrettet vil arbejde langt mere målrettede i forhold til at opsamle og synliggøre viden, så vi kan sætte mål ud fra borgerens kognitive evner og ressourcer. Men stadig med hensynet til borgerens ønsker og perspektiv som vores pejlemærke.”

”Vi er gennem arbejdet med KRAP blevet klogere på, hvor stor en betydning ressourcetænkning har for en elevs udvikling. Ligeledes kan vi konkludere, at når vi har analyseret os frem til barnets ressourcer, samt hvilke forudsætninger der skal til for at ressourcerne kommer i spil, så kan vi som professionelle få en forståelse for, hvilke tiltag der skal arbejdes videre med. Det bliver os som professionelle, der skal tage ansvaret for elevens udvikling og dermed skabe forudsætningerne for, at det kan lykkes.”

”Vi har oplevet KRAP, som et virkelig godt pædagogisk redskab, der passer meget godt sammen med andre tilgange som f.eks. Det neuro-affektive kompas, Marte Meo, SPARK- modellen, SMTTE- modellen og Vækstmodellen”

”De unge på bostedet har rigtig stor gavn, af de forskellige redskaber der er i KRAP. Konflikterne bliver mindre og færre, idet en kognitiv tilgang kan lære både personalet og den unge alternative tanker. De unge bliver bedre klædt på til en selvstændig tilværelse, da redskaberne tydeliggør deres kompetencer. Måltrappen gør det mere overskueligt for hele det pædagogiske team at arbejde videre med målene.”

Hvis I vælger at satse på KRAP, vil jeres afkast naturligvis være afhængig af, hvor meget I investerer.
En enkelt KRAP temadag for alle medarbejdere kan give stor inspiration, og nogle gange er det lige det, der er brug for.
Mens et 7-10 dags forløb vil give basis for, at KRAP bliver koblet mere direkte på jeres praksis på konkrete områder.
Har I mulighed for at vælge den ”store pakke” på helt op til 20 dage, vil I opleve, at KRAP implementeres sideløbende med uddannelsen.
Det vigtigste er, at I vælger det, der giver mening for netop jer. Læs mere om de forskellige muligheder her

Kildehenvisning til KRAP: Lene Metner og Peter Storgård 2008 – Læs mere