Vi er specialister i KRAP - Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik

Vi tror på, at et team af specialister er bedre end generalister. Vi har alle lang erfaring, både i teori og i praksis. Når du vælger at bruge os, skal du vide at:

  • Vi har mange års erfaring med at tilrettelægge kursusdage og undervisningsforløb, så de møder kundens behov
  • Vi laver skræddersyede kurser til institutioner, bosteder, opholdssteder, skoler og pædagogiske arbejdspladser i hele Danmark
  • Vi har faste kursusforløb i Ringsted, Middelfart og Aalborg. Læs mere om åbne tilmeldingskurser her

  • Vi har desuden åbne forløb i Brejning og Odense

  • Supervision er med udgangspunkt i KRAP og tilbydes også online
  • Vi samarbejder med andre fagpersoner for at holde fokus på dét, vi er gode til
  • Vi lægger stor vægt på faglighed, fleksibilitet og ordentlighed
  • Vi garanterer, at vi i vores undervisning prioriterer både menneskesyn og metoder
  • Alle skemaer og arbejdsark kan downloads her
  • LÆS MERE OM BOGSTAVERNE I KRAP HER – krapspecialisterne.dk/krap
Forside åbne tilmeldings kurser2
Skræddersyet KRAP kurser og uddannelser

Hvad får man ud af et forløb?

Foruden et menneskesyn og en tilgang til mennesker, så indeholder KRAP også en lang række metoder & værktøjer, som vi præsenterer og bruger aktivt med i vores undervisning. Og vi lover, at du går hjem fra første kursusdag, med mindst én metode, som du kan bruge allerede dagen efter dit kursus.

Vores kurser og uddannelser giver en grundlæggende introduktion og forståelse for koncept. Uanset om du arbejder med personer inden for specialområdet eller normalområdet, så vil undervisningen være brugbar og praksisnær.

Høj pædagogisk faglighed

Forløbene giver dig viden og redskaber til, at du fremadrettet vil kunne arbejde mere systematisk. Du får viden om metoder, som højner fagligheden i dit arbejde, og du vil stå på et endnu stærkere pædagogisk fundament, som gør en forskel i din dagligdag.

I kursusforløbene træner vi altid metoderne. Vi kombinerer oplæg, dialog, gruppearbejde, hjemmearbejde og praktisk træning. Vore kurser er typisk bygget op i 1, 5, 8 og 10 dags forløb. Det betyder, I kan vælge at begynde med et kort kursus, hvor I får basis- og grundredskaberne – og derfra kan I bygge videre. I kan også vælge en enkelt dag, for at finde ud af, om det overhovedet er noget for jer. Vores erfaring er, at det faktisk er noget for langt de fleste. Netop fordi det bygger på det der, virker, og fordi det kan kobles med det, I allerede arbejder med, og som virker hos jer.

Fakta om KRAP

KRAP (Kognitiv, Ressourcefocuseret og Anerkendende Pædagogik) er udviklet af psykologerne Peter Storgård, Lene Metner og Lene Broe, og har som koncept mere end 20 år på bagen. De tre idéudviklere gik for flere år siden hver til sit, og det betyder, at man i dag kan møde lidt forskellige udgaver af konceptet. I KRAP Specialisterne arbejder vi med KRAP i sin kongstanke – tanken om, at tilgang og menneskesyn er selve kernen. Metoder og redskaber understøtter tilgangen og det pædagogiske grundsyn, men kan ikke stå alene. Den anerkendende og ressourcefocuserede tilgang er altid fundamentet.

Rettighederne til KRAP-Kognitiv, Ressourcefocuseret og Anerkendende Pædagogik

KRAP Specialisterne ApS og psykolog Lene Metner deler i dag rettighederne. Det betyder i praksis, at kun KRAP Specialisterne og Lene Metner har retten til at afholde kurser og uddannelser i og til at markedsføre sig med KRAP. Alle må dog bruge metoderne og arbejde med K R A P.

Kildehenvisning

Kildehenvisning til den originale bog: Lene Metner og Peter Storgård 2008 – Læs mere

KRAP metoder

I den originale grundbog fra 2008 findes der flere metoder, som stadig bruges i dag. Disse metoder og flere kan downloads her

Den originale udgave af logoet (2004)

Original KRAP logo fra 2004